Shtë një ndërtim shumë ambicioz dhe, për shkak të punës së kërkuar në ndërprerësin kryesor të shtëpisë tuaj, ne ju rekomandojmë shumë vetëm atyre me përvojë me punë elektrike të ndërmarrin projektin. Thënë kjo, është një riciklim me të vërtetë i zgjuar që dha një fuqi rezervë mbresëlënëse gjysmë dite. Hidhni lidhjen më poshtë për regjistrin e detajuar të ndërtimeve.

FrankenUPS [përmes Hack A Day]